Serrato's Sleeper

1977 Scout II

Scout II IH 345

Scout II Engine Bay

Scout II painted engine bay

Scout II LS Swap

Scout II Ford 9 Inch

Scout II Ford 9 Inch rear disc brakes

Scout II Ford 9 Inch

Scout II upgraded gauges

Scout II Black

Scout II Black Workman Bumper

Scout II Black Pop Trunk

Scout II Custom interior

Scout II 2012 6.2 LS